Brugerbetingelser

 

Anvendelsesvilkår

Når du tilgår eller bruger NIOMI’s website og andre eventuelle applikationer (herunder ”NIOMI app”), som NIOMI stiller til rådighed (samlet benævnt “tjenesten”), accepterer du, at du, uanset adgangsmetode og uanset brugertype, er bundet af NIOMI’s anvendelsesvilkår, politik om beskyttelse af personoplysninger og betalingsbetingelser.

Tjenesten ejes og kontrolleres af Metaceutic ApS.

Disse anvendelsesvilkår påvirker dine juridiske rettigheder og forpligtelser. Accept af disse anvendelsesvilkår, er et krav for at kunne tilgå tjenesten. Der kan være situationer, hvor vi tilbyder specialfunktioner med tilhørende selvstændige vilkår og betingelser, som gælder ud over disse anvendelsesvilkår. I det omfang vilkår og betingelser for en sådan specialfunktion er i konflikt med disse anvendelsesvilkår, er specialfunktionens vilkår og betingelser gældende.

 

Grundlæggende vilkår

1. Du skal være mindst 16 år for at bruge tjenesten, medmindre din nationale lovgivning/jurisdiktion angiver at en lavere minimumsalder er lovlig.

 

2. For at bruge tjenesten, skal du oprette/verificere dig med din google mail eller AppleID. I den forbindelse accepterer du, at NIOMI gives adgang til nogle af dine personoplysninger på google mail, så yderligere information kan tilsende til dig som bruger, såfremt det er nødvendigt.

 

3. Du er ansvarlig for enhver aktivitet på din konto, og du accepterer, at du på alle tidspunkter vil hemmeligholde dit brugernavn og adgangskode, og at du ikke vil sælge, overdrage, meddele en brugsret til eller uddelegere din konto, dit brugernavn eller dine kontorettigheder. Du garanterer også, at alle de oplysninger, du til enhver tid videregiver eller har videregivet til NIOMI, da du tilmeldte dig, er korrekte og aktuelle og at du til hver en tid vil holde dine oplysninger korrekte, aktuelle og ajourførte.

 

Hvis du har mistanke om, at nogle har skaffet sig uberettiget adgang til din konto, og i den forbindelse misbruger din profil og data, bedes du omgående kontakte niomi@metaceutic.com.

 

4. Du accepterer, at du ikke vil opsøge, indsamle eller bruge loginoplysninger tilhørende andre brugere.

 

5. Du må ikke smæde, forfølge, genere, misbruge, chikanere, give dig ud for eller intimidere personer eller andre enheder.

 

6. Du må ikke bruge tjenesten til ulovlige eller ikke-tilladte formål. Du accepterer, at overholde alle gældende love, regler og bestemmelser (fx internationale, europæiske, statslige, nationale og lokale anerkendte bestemmelser), der gælder for din brug af tjenesten og dit indhold (som defineret nedenunder), herunder, men ikke begrænset til, love om ophavsret, immaterialret, persondataret, strafferet samt regler fastsat i henhold til fødevarelovgivningen.

 

7. Du er alene ansvarlig for din adfærd/brug og eventuelle data, oplysninger via tjenesten.

 

8. Du må ikke tilgå NIOMI’s private API ved hjælp af andre metoder end dem, som NIOMI’s har tilladt. Brug af NIOMI’s API er underlagt et separat sæt vilkår, som kan læses nedenfor.

 

9. NIOMI forbeholder sig ret til at annullere ethvert brugernavn uanset årsag. NIOMI har ret til, men er ikke forpligtet til, at fjerne, redigere, blokere og/eller overvåge indhold eller konti med indhold, som efter NIOMI’s skøn overtræder disse anvendelsesvilkår.

 

10. Du må ikke forstyrre eller afbryde tjenesten, servere eller netværk, som bruges af tjenesten, herunder gennem overførsel af orme, virus, spyware, malware eller anden skadelig eller nedbrydende kode. Du må ikke indsætte indhold eller kode eller på anden måde ændre eller forstyrre gengivelsen eller visningen af NIOMI-sider eller applikation i en brugers browser eller på en brugers enhed.

 

11. Du må ikke forsøge at hindre andre i at bruge eller have gavn af tjenesten, og du må ikke opfordre til eller muliggøre at overtræde disse anvendelsesvilkår eller andre tjeneste-vilkår.

 

12. I tilfælde af overtrædelse af disse anvendelsesvilkår eller NIOMI’s øvrige vilkår, har NIOMI ret til efter eget skøn at lukke din NIOMI-konto på henholdsvis app og wesbite. Du forstår og accepterer, at du bruger tjenesten på egen risiko. Hvis du overtræder disse anvendelsesvilkår eller hensigten med dem eller på anden måde udsætter NIOMI for risiko eller mulig juridisk eksponering, kan NIOMI forhindre dig i at anvende hele eller dele af tjenesten.

 

13. Du accepterer, at NIOMI må kontakte dig, uden yderligere samtykke, med hensyn til, men ikke begrænset til, tilbud vedrørende produkter, tilbud i appen eller på websitet.

14. Du accepterer, at du er ansvarlig for at afholde alle de datagebyrer, du pålægges i forbindelse med din brug af tjenesten.

 

Generelle betingelser

NIOMI forbeholder sig ret til at fjerne eventuelt indhold fra tjenesten uanset grund og uden forudgående varsel. Indhold, som fjernes fra tjenesten, lagres muligvis fortsat af NIOMI og dens udbydere. Disse situationer er nærmere beskrevet i NIOMI’s politik om beskyttelse af personoplysninger.

 

NIOMI forbeholder sig ret til at ændre eller lukke tjenesten eller din adgang til tjenesten til enhver tid uanset årsag og uden forudgående varsel og erstatningspligt over for dig hvis NIOMI finder dette nødvendigt. Hvis NIOMI lukker din adgang til tjenesten, eller deaktiverer din konto og andre data ikke længere tilgængelige via din konto.

 

I tilfælde af lukning bortfalder alle de brugsrettigheder og andre rettigheder, som du er blevet tildelt i henhold til disse anvendelsesvilkår, øjeblikkeligt. I tilfælde af tilkøb via tjenesten, vil NIOMI automatisk opsige dine abonnementer mv. fra den dag hvor din konto lukkes ned. Du vil således kunne blive faktureret for en periode efter din konto de facto er lukket.

 

NIOMI forbeholder sig ret til efter eget skøn at foretage løbende ændringer i disse anvendelsesvilkår (“opdaterede vilkår”). NIOMI forbeholder sig ret til løbende at foretage ændringer eller opdateringer til denne politik om anvendelsesvilkår. NIOMI opfordrer dig derfor til at gennemse politikken med jævne mellemrum. NIOMI underretter dig om eventuelle ændringer eller opdateringer, efter omstændighederne, hvor disse vurderes at være væsentlige. Med din fortsatte brug af NIOMI og dets tjenesten, efter ændringer til politik om anvendelsesvilkår, accepterer du disse ændringer.

 

Du accepterer, at NIOMI har ret til at underrette dig om opdaterede vilkår gennem opslag af dem på tjenesten, og at du, hvis du bruger tjenesten efter ikrafttrædelsesdatoen for de opdaterede vilkår, accepterer de opdaterede vilkår. De opdaterede vilkår træder i kraft, når de slås op, eller på en eventuel nærmere fastsat dato, som måtte være angivet i de opdaterede vilkår, og gælder for din brug af tjenesten fra det pågældende tidspunkt. Eventuelle tvister, der måtte opstå forud for ikrafttrædelsesdatoen for de opdaterede vilkår, er underlagt disse anvendelsesvilkår.

 

Tjenesten omfatter indhold, som ejes af NIOMI, eller som NIOMI har en brugsret til (“NIOMI-indhold”). NIOMI-indhold er beskyttet af love om ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder mv., og NIOMI ejer NIOMI-indholdet og tjenesten og alle tilhørende rettigheder. Du må ikke fjerne, ændre eller skjule eventuelle bemærkninger om ophavsret, varemærker, servicemærker eller andre bemærkninger om patentbeskyttede rettigheder i eller i forbindelse med NIOMI-indholdet, og du må ikke gengive, ændre, tilpasse, udføre, vise, offentliggøre, distribuere, overføre, udsende, sælge, licensere eller på anden måde udnytte eller oprette afledte værker af NIOMI-indholdet.

 

NIOMI-navnet og -logoet er varemærker tilhørende NIOMI og må ikke kopieres, efterlignes eller bruges, hverken helt eller delvist, uden NIOMI’s forudgående skriftlige tilladelse, undtagen i overensstemmelse med vores retningslinjer for brandet, som også fremgår af denne politik. Endvidere er alle sideoverskrifter, tilpassede grafikker, knapikoner og scripts servicemærker, varemærker og/eller handelsmærker tilhørende NIOMI og må ikke kopieres, imiteres eller bruges hverken helt eller delvist uden NIOMI’s forudgående skriftlige tilladelse.

 

Det er NIOMI’s hensigt, at tjenesten skal være tilgængelig så meget som muligt. Der vil dog være situationer, hvor tjenesten muligvis bliver afbrudt, herunder, men ikke begrænset til planlagt vedligeholdelse eller opgraderinger, opdateringer, nødreparationer eller på grund af fejl på telekommunikationslinjer og/eller i udstyr.

 

NIOMI er ikke en sikkerhedskopieringstjeneste, og du accepterer, at du ikke kan bruge tjenesten til sikkerhedskopiering. NIOMI er ikke ansvarlig for eventuel ændring, indstilling eller afbrydelse af tjenesten eller for mistet indhold. Du accepterer, at internettet er i risiko for sikkerhedsbrud, og at indhold eller andre oplysninger, der sendes eller opbevares på tjenesten, muligvis ikke er sikre.

 

Sletning af konto

Hvis du ikke længere ønsker at være bruger på NIOMI’s applikation eller website længere, bør du kontakte os på niomi@metaceutic.com.